• 1

  Composer: V V Abaz, Work: Utro tumannoe, romansV V Abaz[A misty morning, Romance], Performer: N V RAYEVSKAYA-PLOVETZKAYA, Date: 2-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V RAYEVSKAYA-PLOVETZKAYA
  • CatNum: X-2-63225
  • Num: 16367
  • Date: 2-4-12
  • Title: Utro tumannoe, romans
  • Composer: V V Abaz
  • Trans: [A misty morning, Romance]