• 1

  Composer: With Harmonica By BARISHEV, Work: Vavila, narodnaya yumoristicheskaya pesnyawith harmonica by BARISHEV[Vavila, comic folk song], Performer: N M BARISHEV, Date: 17-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N M BARISHEV
  • Head: p
  • CatNum: 4-22492
  • Num: 17251
  • Date: 17-3-13
  • Title: Vavila, narodnaya yumoristicheskaya pesnya
  • Composer: with harmonica by BARISHEV
  • Trans: [Vavila, comic folk song]