• 1

  Composer: E Bach, Work: Frühlingserwachen, Romanze E Bach, Date: 9-12-12

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: NEUES TONKÜNSTLER STREICH ORCHESTER
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 040734
  • Num: 649m
  • Date: 9-12-12
  • Title: Frühlingserwachen, Romanze
  • Composer: E Bach
  • Note: ES131
 • 2

  Composer: E Bach, Work: Frühlingserwachten, RomanzeE Bach, Performer: NEUES TONKUNSTLER STREICHORCHESTER, Date: 5-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: NEUES TONKUNSTLER STREICHORCHESTER
  • Num: 645
  • Date: 5-12-12
  • Title: Frühlingserwachten, Romanze
  • Composer: E Bach
 • 3

  Composer: E Bach, Work: Frühlingserwachten, RomanzeE Bach, Performer: NEUES TONKUNSTLER STREICHORCHESTER, Date: 9-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: NEUES TONKUNSTLER STREICHORCHESTER
  • CatNum: 040734
  • Num: 649
  • Date: 9-12-12
  • Title: Frühlingserwachten, Romanze
  • Composer: E Bach
  • Note: 020700 0280648