• 1

  Composer: Arr Bakaleynikov, Work: Ogorodnik (Ne gulyal s kistenyom), narodnaya pesnya arr Bakaleynikov, solo VOLZHANIN[The market-gardener (I have not walked with a bludgeon), Folk song], Performer: KHOR S P SADOVNIKOV, acc. HARMONIYA I I SOLOVEV i ROZHKA, Date: 3-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR S P SADOVNIKOV, acc. HARMONIYA I I SOLOVEV i ROZHKA
  • CatNum: 4-24707
  • Num: 18475
  • Date: 3-12-13
  • Title: Ogorodnik (Ne gulyal s kistenyom), narodnaya pesnya
  • Composer: arr Bakaleynikov
  • Title: , solo VOLZHANIN
  • Trans: [The market-gardener (I have not walked with a bludgeon), Folk song]
 • 2

  Composer: Arr Bakaleynikov, Work: Ogorodnik, narodnaya pesnya arr Bakaleynikov, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 26-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • CatNum: 023107
  • Num: 2614c
  • Date: 26-4-12
  • Title: Ogorodnik, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Bakaleynikov
  • Note: H9051 [The orchard keeper (market gardener), Folk song]
 • 3

  Composer: Arr Bakaleynikov, Work: O Rus, patrioticheskaya pesnya arr Bakaleynikov, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 17-9-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • Num: 3035c
  • Date: 17-9-15
  • Title: O Rus, patrioticheskaya pesnya
  • Composer: arr Bakaleynikov
  • Note: [O Russia, Patriotic song]
 • 4

  Composer: Arr Bakaleynikov, Work: Zabite, pesnya arr Bakaleynikov, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 17-9-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • Num: 3036c
  • Date: 17-9-15
  • Title: Zabite, pesnya
  • Composer: arr Bakaleynikov
  • Note: [Forget, Song]