• 1

  Composer: Bamberger, Work: Die beiden Kunstpfeifer, Polka Bamberger, Date: 8- 2-26

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: B4770 R10841 AM2197 AM3897 BA266 EG876 GW522
  • CatNum: 7-48014
  • Num: BVE34458-1
  • Date: 8- 2-26
  • Title: Die beiden Kunstpfeifer, Polka
  • Composer: Bamberger
  • Note: B4770 R10841 AM2197 AM3897 BA266 EG876 GW522