• 1

  Composer: Bryusov, Work: Ofelia i Egipetskiy rabastic, stikhotvoreniyeBryusov[a) Ophelia; b) The Egyptian slave, Poems], Performer: V BRYUSOV, Date: 30-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V BRYUSOV
  • CatNum: 21458
  • Num: 16147
  • Date: 30-10-11
  • Title: Ofelia i Egipetskiy rabastic, stikhotvoreniye
  • Composer: Bryusov
  • Trans: [a) Ophelia; b) The Egyptian slave, Poems]