• 1

  Composer: Brüesch, Work: Di will i lieba, Walzer Brüesch, Date: 20- 4-29

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: LÄNDLER-KAPELLE LUZI BRÜESCH (Chur)
  • Venue: Zurich
  • CatNum: 7-49275
  • Num: BS3582-1▲
  • Date: 20- 4-29
  • Title: Di will i lieba, Walzer
  • Composer: Brüesch
  • Note: EG1986 FK24
 • 2

  Composer: Brüesch, Work: Engadiner Schottisch (Liebchen-Walzer)Brüesch, Date: 20- 4-29

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: LÄNDLER-KAPELLE LUZI BRÜESCH (Chur)
  • Venue: Zurich
  • CatNum: 7-49276
  • Num: BS3588-2▲
  • Date: 20- 4-29
  • Title: Engadiner Schottisch (Liebchen-Walzer)
  • Composer: Brüesch
  • Note: EG1986 FK24
 • 3

  Composer: Brüesch, Work: Luzi Brüesch, Walzer Brüesch, Date: 20- 4-29

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: LÄNDLER-KAPELLE LUZI BRÜESCH (Chur)
  • Venue: Zurich
  • CatNum: 7-49277
  • Num: BS3586-2▲
  • Date: 20- 4-29
  • Title: Luzi Brüesch, Walzer
  • Composer: Brüesch
  • Note: BA283 FK25