• 1

  Composer: Buchhierl, Work: Erinnerung an Grunewald, Marsch Buchhierl, Date: 9- 5-29

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: KAPELLE JAIS
  • Venue: Munich
  • CatNum: 27-40023
  • Num: BN523-1▲
  • Date: 9- 5-29
  • Title: Erinnerung an Grunewald, Marsch
  • Composer: Buchhierl
  • Note: AM2405 AM3964 EG1399