• 1

  Composer: C Busch/J De Leeuw, Work: Krelis en Maike en een variétéC Busch/J de Leeuw3918, Performer: DUO BUSCH, Date: 21- 7-14

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: DUO BUSCH
  • Venue: The Hague
  • CatNum: 534047
  • Num: 3426ah
  • Date: 21- 7-14
  • Title: Krelis en Maike en een variété
  • Composer: C Busch/J de Leeuw
  • Title: 3918