• 1

  Composer: A Cavarra, Work: Vidi e vul'à A Cavarra, Date: 17-11-09

  Catalogue: Kelly, Italian HMV

  • Head: PIETRO LARA p
  • CatNum: 252017
  • Num: 13922b
  • Date: 17-11-09
  • Title: Vidi e vul'à
  • Composer: A Cavarra
 • 2

  Composer: A Cavarra, Work: Vidi ’e vulàA Cavarra, Performer: PIETRO LARA, Date: 17-11-09

  Catalogue: Kelly

  • Performer: PIETRO LARA
  • Head: (piano)
  • CatNum: 13922
  • Num: 252017
  • Date: 17-11-09
  • Title: Vidi ’e vulà
  • Composer: A Cavarra