• 1

  Composer: Chernyavskiy, Work: Vekovaya godovshchina russkoy slavi, 1812-1912-g, 1-ya chastChernyavskiy[Old anniversary of Russian glories, 1812-1912, part 1], Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 27-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • Head: o
  • CatNum: X-4-64534
  • Num: 16498
  • Date: 27-4-12
  • Title: Vekovaya godovshchina russkoy slavi, 1812-1912-g, 1-ya chast
  • Composer: Chernyavskiy
  • Trans: [Old anniversary of Russian glories, 1812-1912, part 1]
 • 2

  Composer: Chernyavskiy, Work: Vekovaya godovshchina russkoy slavi, 1812-1912-g, 2-ya chastChernyavskiy[Old anniversary of Russian glories, 1812-1912, part 2 (Slavsya Rus, marsh)], Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 27-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • Head: o
  • CatNum: X-2-60799
  • Num: 16499
  • Date: 27-4-12
  • Title: Vekovaya godovshchina russkoy slavi, 1812-1912-g, 2-ya chast
  • Composer: Chernyavskiy
  • Trans: [Old anniversary of Russian glories, 1812-1912, part 2 (Slavsya Rus, marsh)]
 • 3

  Composer: Chernyavskiy, Work: O, kak khochu ya vam skazat, romansChernyavskiy[Oh, how much I want to tell you, Romance], Performer: E E VITTING, Date: 22-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: E E VITTING
  • Num: 16863
  • Date: 22-10-12
  • Title: O, kak khochu ya vam skazat, romans
  • Composer: Chernyavskiy
  • Trans: [Oh, how much I want to tell you, Romance]
 • 4

  Composer: Chernyavskiy, Work: O, kak khochu ya vam skazat, romansChernyavskiy[Oh, how much I want to tell you, Romance], Performer: E E VITTING, Date: 22-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: E E VITTING
  • Num: 16863 ½
  • Date: 22-10-12
  • Title: O, kak khochu ya vam skazat, romans
  • Composer: Chernyavskiy
  • Trans: [Oh, how much I want to tell you, Romance]
 • 5

  Composer: Chernyavskiy, Work: O, kak khochu ya vam skazat, romansChernyavskiy[Oh, how much I want to tell you, Romance], Performer: N G SEVERSKY, Date: 24-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N G SEVERSKY
  • CatNum: 4-22439
  • Num: 16874
  • Date: 24-10-12
  • Title: O, kak khochu ya vam skazat, romans
  • Composer: Chernyavskiy
  • Trans: [Oh, how much I want to tell you, Romance]