• 1

  Composer: Chesnokov, Work: a) Gospodi spasi; b) Krestu TvoemuChesnokov, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: X-2-64810
  • Num: 16074
  • Date: 23-10-11
  • Title: a) Gospodi spasi; b) Krestu Tvoemu
  • Composer: Chesnokov
 • 2

  Composer: Chesnokov, Work: Prositelnaya ekteniya (iz liturgiy prezhdeostvyaschennikh darov)Chesnokov, Performer: DUKHOVNIY KHOR I I YUKHOV, Date: 14-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224774
  • Num: 17466b
  • Date: 14-4-13
  • Title: Prositelnaya ekteniya (iz liturgiy prezhdeostvyaschennikh darov)
  • Composer: Chesnokov
  • Note: B 2001