• 1

  Composer: Chilyaev, Work: Kariya ochi tvoy, tzyganskiy romansChilyaev[Your brown eyes, Gipsy romance], Performer: N G SEVERSKY, Date: 9-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N G SEVERSKY
  • Head: p
  • CatNum: 222390
  • Num: 17445
  • Date: 9-4-13
  • Title: Kariya ochi tvoy, tzyganskiy romans
  • Composer: Chilyaev
  • Trans: [Your brown eyes, Gipsy romance]
  • Note: B2304
 • 2

  Composer: Chilyaev, Work: Kariya ochi tvoy, Tziganskiy romansChilyaevYour brown eyes (with piano), Performer: N G SEVERSKY, Date: 9-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N G SEVERSKY
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222390
  • Num: 17445b
  • Date: 9-4-13
  • Title: Kariya ochi tvoy, Tziganskiy romans
  • Composer: Chilyaev
  • Trans: Your brown eyes (with piano)
  • Note: B 2304