• 1

  Composer: Clim/P G Redi, Work: Perdutamente, Canzone tango Clim/P G Redi, Date: 14-6-32

  Catalogue: Kelly, Italian HMV

  • Head: F D’AMORA o
  • CatNum: 100-1851
  • Num: 0M681-1
  • Date: 14-6-32
  • Title: Perdutamente, Canzone tango
  • Composer: Clim/P G Redi
  • Note: GW9