• 1

  Composer: J Cumellas, Work: L'Hereu RieraJ Cumellas, Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE), Date: 8-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE)
  • Conductor: Mº MILLET
  • Venue: Barcelona
  • Head: [prefixed "s"]
  • CatNum: rej
  • Num: 18928u
  • Date: 8-12-14
  • Title: L'Hereu Riera
  • Composer: J Cumellas
 • 2

  Composer: J Cumellas, Work: L'Hereu RieraJ Cumellas, Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE), Date: 8-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE)
  • Conductor: Mº MILLET
  • Venue: Barcelona
  • Head: [prefixed "s"]
  • CatNum: 64622?
  • Num: 18928 ½u
  • Date: 8-12-14
  • Title: L'Hereu Riera
  • Composer: J Cumellas
 • 3

  Composer: J Cumellas, Work: L'Hereu RieraJ Cumellas, Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE), Date: 8-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORFEÓ CATALÁ (CORO MIXTE)
  • Conductor: Mº MILLET
  • Venue: Barcelona
  • Head: [prefixed "s"]
  • CatNum: 64622
  • Num: 18931u
  • Date: 8-12-14
  • Title: L'Hereu Riera
  • Composer: J Cumellas
  • Note: AA104
 • 4

  Composer: J Cumellas, Work: L' Heureu Riera, Danza popular J Cumellas, en catalán, Performer: LLUYS MILLET, Date: 8-12-14

  Catalogue: Kelly, Spanish HMV

  • Head: ORFEÓ CATALÁ (coro mixto) o
  • Conductor: LLUYS MILLET
  • Venue: Barcelona
  • CatNum: 64622
  • Num: 18931u
  • Date: 8-12-14
  • Title: L' Heureu Riera, Danza popular
  • Composer: J Cumellas
  • Title: , en catalán
  • Note: AA104