• 1

  Composer: W Davingof, Work: Ne obozhay, lyubi ya ne zhelayu, tzyganskiy romans W Davingof, solo ANITA ORLOVA[I will not have your love, Gipsy romance], Performer: ZNAMENITI TZYGANSKIY KHOR STRELNY, Date: 30-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ZNAMENITI TZYGANSKIY KHOR STRELNY
  • Conductor: LEBEDEV
  • CatNum: X-3-64722
  • Num: 16140
  • Date: 30-10-11
  • Title: Ne obozhay, lyubi ya ne zhelayu, tzyganskiy romans
  • Composer: W Davingof
  • Title: , solo ANITA ORLOVA
  • Trans: [I will not have your love, Gipsy romance]