• 1

  Composer: Dobrovolsky, Work: YakorDobrovolsky[The anchor], Performer: L M SIBIRYAKOV, Date: 4-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV
  • Head: p
  • CatNum: 4-22430
  • Num: 16707
  • Date: 4-10-12
  • Title: Yakor
  • Composer: Dobrovolsky
  • Trans: [The anchor]
 • 2

  Composer: Dobrovolsky, Work: Ermak Timofeevich (Za Uralskim khrebtom), BalladaDobrovolsky[Ermak son of Timothy (Behind the range of the Urals), Ballad] P657, Performer: KHOR S P SADOVNIKOV, acc. HARMONIYA I I SOLOVEV i ROZHKA, Date: 2-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR S P SADOVNIKOV, acc. HARMONIYA I I SOLOVEV i ROZHKA
  • CatNum: 4-24695
  • Num: 18436
  • Date: 2-12-13
  • Title: Ermak Timofeevich (Za Uralskim khrebtom), Ballada
  • Composer: Dobrovolsky
  • Trans: [Ermak son of Timothy (Behind the range of the Urals), Ballad] P657
 • 3

  Composer: Dobrovolsky, Work: Ermak Timofeevich, ballada Dobrovolsky, Performer: L M SIBIRYAKOV, Date: 25-9-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV
  • Head: o
  • CatNum: 022206
  • Num: 2442c
  • Date: 25-9-11
  • Title: Ermak Timofeevich, ballada
  • Composer: Dobrovolsky
  • Note: [Ermak Son of Timothy, Ballad]
 • 4

  Composer: Dobrovolsky, Work: Ermak (Za Uralskim khrebtom), ballada Dobrovolsky, Performer: S G VLASOV, Date: -03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S G VLASOV
  • CatNum: 022024
  • Num: 112
  • Date: -03
  • Title: Ermak (Za Uralskim khrebtom), ballada
  • Composer: Dobrovolsky
  • Note: [Ermak (Behind the range of the Urals), Ballad]