• 1

  Composer: Drizo, Work: Gde ty? Otzovis! RomansDrizo[Where art thou? Answer me! Romance], Performer: Y S MORFESSI, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • CatNum: 222276
  • Num: 17984
  • Date: 21-10-13
  • Title: Gde ty? Otzovis! Romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: [Where art thou? Answer me! Romance]
  • Note: B2164 EK27
 • 2

  Composer: Drizo, Work: My segodnya razstalis s toboy, romansDrizo[We parted today, Romance], Performer: Y S MORFESSI, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • CatNum: 222277
  • Num: 17985
  • Date: 21-10-13
  • Title: My segodnya razstalis s toboy, romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: [We parted today, Romance]
  • Note: B2164 EK27
 • 3

  Composer: Drizo, Work: Pesnya guslaryaDrizo[The guslyar-player's song], Performer: Y S MORFESSI, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • CatNum: 222327
  • Num: 17989
  • Date: 21-10-13
  • Title: Pesnya guslarya
  • Composer: Drizo
  • Trans: [The guslyar-player's song]
  • Note: B2251 EK29
 • 4

  Composer: Drizo, Work: Beliya nochi, romansDrizo[White nights, Romance], Performer: Y S MORFESSI, Date: 23-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • CatNum: 222316
  • Num: 18018
  • Date: 23-10-13
  • Title: Beliya nochi, romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: [White nights, Romance]
  • Note: B2232
 • 5

  Composer: Drizo, Work: Novaya troykaDrizo[The new troika], Performer: V M SHUVALOVA, Date: 10-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V M SHUVALOVA
  • CatNum: 223229
  • Num: 18166
  • Date: 10-11-13
  • Title: Novaya troyka
  • Composer: Drizo
  • Trans: [The new troika]
  • Note: B2363
 • 6

  Composer: Drizo, Work: Ya pesen prosil, romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, guitar DI LAZZARI, Date: 30-11-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI, guitar DI LAZZARI
  • Num: 18783
  • Date: 30-11-14
  • Title: Ya pesen prosil, romans
  • Composer: Drizo
 • 7

  Composer: Drizo, Work: Naley bokal v nam net vina, tzyganskiy romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI, Date: 8-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 222542
  • Num: 19448
  • Date: 8-10-15
  • Title: Naley bokal v nam net vina, tzyganskiy romans
  • Composer: Drizo
  • Note: B2484
 • 8

  Composer: Drizo, Work: Naley bokal v nam net vina, tzyganskiy romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI, Date: 8-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI
  • Venue: Petrograd, Russia
  • Num: 19448 ½
  • Date: 8-10-15
  • Title: Naley bokal v nam net vina, tzyganskiy romans
  • Composer: Drizo
 • 9

  Composer: Drizo, Work: Ya pesen irosila, romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI, Date: 8-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI, guitars SHISHKIN, DE LAZZARI
  • Venue: Petrograd, Russia
  • Num: 19449
  • Date: 8-10-15
  • Title: Ya pesen irosila, romans
  • Composer: Drizo
 • 10

  Composer: Drizo, Work: Uydi, sovsem uydi, romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, Date: 14-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Head: p
  • Num: 19483
  • Date: 14-10-15
  • Title: Uydi, sovsem uydi, romans
  • Composer: Drizo
 • 11

  Composer: Drizo, Work: Proshay, moya denska rodnaya, romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, Date: 14-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Head: p
  • Num: 19484
  • Date: 14-10-15
  • Title: Proshay, moya denska rodnaya, romans
  • Composer: Drizo
 • 12

  Composer: Drizo, Work: Iskarki pozharDrizo, Performer: Y S MORFESSI, Date: 14-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Head: p
  • Num: 19487
  • Date: 14-10-15
  • Title: Iskarki pozhar
  • Composer: Drizo
 • 13

  Composer: Drizo, Work: Gde ti? Otzovis, RomansDrizoWhere art thou? Answer me, Performer: Y S MORFESSI, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222276
  • Num: 17984b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Gde ti? Otzovis, Romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: Where art thou? Answer me
  • Note: B 2164
 • 14

  Composer: Drizo, Work: Mi segodnaya razstalis s toboy, RomansDrizoWe parted today, Performer: Y S MORFESSI, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222277
  • Num: 17985b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Mi segodnaya razstalis s toboy, Romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: We parted today
  • Note: B 2164
 • 15

  Composer: Drizo, Work: Beliya nochi, RomansDrizo, Performer: Y S MORFESSI, Date: 23-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222316
  • Num: 18018b
  • Date: 23-10-13
  • Title: Beliya nochi, Romans
  • Composer: Drizo
  • Note: B 2232
 • 16

  Composer: Drizo, Work: Pesni huslyaraDrizoThe huslar player's song, Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI), Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI)
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222327
  • Num: 17989b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Pesni huslyara
  • Composer: Drizo
  • Trans: The huslar player's song
  • Note: B 2251 EK29
 • 17

  Composer: Drizo, Work: Naley bokal, Tzyganskiy romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI), Date: 8-10-15

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI)
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 222542
  • Num: 19448b
  • Date: 8-10-15
  • Title: Naley bokal, Tzyganskiy romans
  • Composer: Drizo
 • 18

  Composer: Drizo, Work: Gde ti, otzovis, romansDrizoWhere art thou? Answer me! Romance, Performer: Y S MORFESSI, guitar Y REIRA, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI, guitar Y REIRA
  • CatNum: 222276
  • Num: 17984b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Gde ti, otzovis, romans
  • Composer: Drizo
  • Trans: Where art thou? Answer me! Romance
  • Note: B2164 EK 27 [?acc]
 • 19

  Composer: Drizo, Work: Mi segodnya razstalis s toboyDrizoWe parted today [?acc][check], Performer: Y S MORFESSI, guitar Y REIRA, Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI, guitar Y REIRA
  • CatNum: 222277
  • Num: 17985b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Mi segodnya razstalis s toboy
  • Composer: Drizo
  • Trans: We parted today [?acc][check]
  • Note: B2164 EK 27
 • 20

  Composer: Drizo, Work: Pesnya guslyaryaDrizoThe guslyar player's song B2251, Performer: Y S MORFESSI (guitars SASHI MAKAROVA, VANI DE-LAZARI), Date: 21-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI (guitars SASHI MAKAROVA, VANI DE-LAZARI)
  • CatNum: 222327
  • Num: 17989b
  • Date: 21-10-13
  • Title: Pesnya guslyarya
  • Composer: Drizo
  • Trans: The guslyar player's song B2251
  • Note: EK 29