• 1

  Composer: Dumas/Thuillier, Work: De kop, de staart en het middelmootje (En cas d'arrêt) Dumas/Thuillier, Performer: MAURICE DUMAS, Date: 20- 7-14

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: MAURICE DUMAS
  • Venue: The Hague
  • CatNum: 532330
  • Num: 3415ah
  • Date: 20- 7-14
  • Title: De kop, de staart en het middelmootje (En cas d'arrêt)
  • Composer: Dumas/Thuillier