• 1

  Composer: Dynanin, Work: Akh, proshay ti, Volga - Pesnya katorzhnika Dynanin, Performer: L M SIBIRYAKOV, Date: 25-9-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV
  • Head: o
  • CatNum: 022257
  • Num: 2441c
  • Date: 25-9-11
  • Title: Akh, proshay ti, Volga - Pesnya katorzhnika
  • Composer: Dynanin
  • Note: [Farewell, Volga, Prisoner‘s song]