• 1

  Composer: EILENBEG, Work: Das erste Herzklopfen : Salonstück, Performer: Godwin, Paul

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 27007
  • Label: Polydor
  • Composer: EILENBEG
  • Title: Das erste Herzklopfen : Salonstück
  • Num: bi 582 bi IV
  • Conductor: Godwin, Paul