• 1

  Composer: ENGLERT, Work: Vagans animula (1969), Performer: Gerd Zacher, organ, Date: 1969-06-26

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 139442
  • Date: 1969-06-26
  • Venue: Hamburg-Wellingsbüttel, Lutherkirche
  • Label: Deutsche Grammophon
  • Composer: ENGLERT
  • Title: Vagans animula (1969)
  • LpNum: 139442
  • Performer: Gerd Zacher, organ