• 1

  Composer: Feofan, Work: Slava v vishnikh BoguFeofan[Praise God above], Performer: KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 2-24805
  • Num: 16057
  • Date: 21-10-11
  • Title: Slava v vishnikh Bogu
  • Composer: Feofan
  • Trans: [Praise God above]
  • Note: X-2-64869'