• 1

  Composer: Handel Arr Flesch, Work: Marsch Handel arr Flesch, Date: 5- 4-29

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 8-47926
  • Num: BLR4976-4▲
  • Date: 5- 4-29
  • Title: Marsch
  • Composer: Handel arr Flesch
  • Note: EW67
 • 2

  Composer: Handel Arr Flesch, Work: MarschHandel arr Flesch, Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL, Date: 1-2-29

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL
  • Num: BLR 4976-1
  • Date: 1-2-29
  • Title: Marsch
  • Composer: Handel arr Flesch
 • 3

  Composer: Handel Arr Flesch, Work: MarschHandel arr Flesch, Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL, Date: 1-2-29

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL
  • Num: BLR 4976-2
  • Date: 1-2-29
  • Title: Marsch
  • Composer: Handel arr Flesch
 • 4

  Composer: Handel Arr Flesch, Work: MarschHandel arr Flesch, Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL, Date: 5-4-29

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL
  • Num: BLR 4976-3
  • Date: 5-4-29
  • Title: Marsch
  • Composer: Handel arr Flesch
 • 5

  Composer: Handel Arr Flesch, Work: MarschHandel arr Flesch, Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL, Date: 5-4-29

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CARL FLESCH, p IGNAZ STRASFOGEL
  • Num: BLR 4976-4
  • Date: 5-4-29
  • Title: Marsch
  • Composer: Handel arr Flesch
  • Note: 8-47926 EW67