• 1

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sui camaldoli - Visione sinfonica, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20258
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sui camaldoli - Visione sinfonica
  • Num: 2- 70273
 • 2

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sui camaldoli - Visione sinfonica, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20258
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sui camaldoli - Visione sinfonica
  • Num: 2- 70274
 • 3

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20259
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi
  • Num: 2- 70275
 • 4

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20259
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi
  • Num: 2- 70276
 • 5

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20260
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi
  • Num: 2- 70277
 • 6

  Composer: GAUDIOSI, Work: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi, Date: 1935-07-19

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20260
  • Date: 1935-07-19
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Sogno d'eroe - Poema sinfonicao in tre episodi
  • Num: 2- 70278
 • 7

  Composer: GAUDIOSI, Work: Rosa d'Engaddy, Date: 1939-12-10

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20271
  • Date: 1939-12-10
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Rosa d'Engaddy
  • Num: 2- 70347
 • 8

  Composer: GAUDIOSI, Work: Rosa d'Engaddy, Date: 1939-12-10

  Catalogue: Gray

  • CatNum: CB20271
  • Date: 1939-12-10
  • Label: Cetra
  • Composer: GAUDIOSI
  • Title: Rosa d'Engaddy
  • Num: 2- 70348