• 1

  Composer: Gulak/Artemovsky, Work: Zaporozhetz za Dunaem: Podrazhanie zhenshchine Gulak/Artemovsky, Performer: S F SARMATOV, Date: -1-02

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S F SARMATOV
  • CatNum: 22940
  • Num: 1956 B
  • Date: -1-02
  • Title: Zaporozhetz za Dunaem: Podrazhanie zhenshchine
  • Composer: Gulak/Artemovsky
  • Note: [The Zaporozhian Cossack: Imitation of a woman]