• 1

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, tzyganskiy romansGurovich[Why do I love you so much, Gipsy romance], Performer: P V KLOCHKOV (cornet solo), Date: 12-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: P V KLOCHKOV (cornet solo)
  • CatNum: 25071
  • Num: 16793
  • Date: 12-10-12
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, tzyganskiy romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: [Why do I love you so much, Gipsy romance]
  • Note: 25073
 • 2

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, tzyganskiy romansGurovich[Why do I love so madly? Gipsy romance], Performer: L F DASMANOVA, Date: 16-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L F DASMANOVA
  • Head: p
  • CatNum: 2-23819
  • Num: 17502
  • Date: 16-4-13
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, tzyganskiy romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: [Why do I love so madly? Gipsy romance]
  • Note: P442
 • 3

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romansGurovich[Why am I madly in love? Gipsy romance], Performer: N I TAMARA, Date: 1-1-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I TAMARA
  • Head: p
  • Num: 19034
  • Date: 1-1-15
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: [Why am I madly in love? Gipsy romance]
 • 4

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, RomansGurovichWhy do I love you so madly, Performer: Y S MORFESSI, Date: 20-1-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222415
  • Num: 5337ae
  • Date: 20-1-14
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, Romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: Why do I love you so madly
  • Note: B 2356 (guitars MAKAROV, DE LAZARI)
 • 5

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romansGurovichWhy do I love so madly, Gipsy romance, Performer: A F SERBSKAYA, Date: 15-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A F SERBSKAYA
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-23836
  • Num: 18244b
  • Date: 15-11-13
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: Why do I love so madly, Gipsy romance
  • Note: P 566
 • 6

  Composer: Gurovich, Work: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romansGurovichWhy do I love so madly, Gipsy romance, Performer: L F DASMANOVA p, Date: 16-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: L F DASMANOVA p
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2-23819
  • Num: 17502b
  • Date: 16-4-13
  • Title: Pochemu ya bezumno lyublyu, Tzyganskiy romans
  • Composer: Gurovich
  • Trans: Why do I love so madly, Gipsy romance
  • Note: P 442