• 1

  Composer: Joseph, Work: Kondak Uspeniyu (na melodiya blago....)Joseph, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: X-4-64520
  • Num: 16429
  • Date: 18-4-12
  • Title: Kondak Uspeniyu (na melodiya blago....)
  • Composer: Joseph