• 1

  Composer: KRAWC-SCHNEIDER, Work: Missa solemnis, op. 79, Performer: Lothar Graap, organ

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 825939
  • Label: Eterna
  • Conductor: Bulank, Jan
  • Composer: KRAWC-SCHNEIDER
  • Title: Missa solemnis, op. 79
  • Performer: Lothar Graap, organ
  • Conductor: Bulank, Jan