• 1

  Composer: Kastalsky, Work: Kantata v pamyat 1812-gKastalsky[Cantata in memory of the year 1812], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 16-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-4-64512
  • Num: 16393
  • Date: 16-4-12
  • Title: Kantata v pamyat 1812-g
  • Composer: Kastalsky
  • Trans: [Cantata in memory of the year 1812]
 • 2

  Composer: Kastalsky, Work: Shestopsalmie - Slava v vishnikh BoguKastalsky[6th Psalm: Praise God above], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 16-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-4-64551
  • Num: 16398
  • Date: 16-4-12
  • Title: Shestopsalmie - Slava v vishnikh Bogu
  • Composer: Kastalsky
  • Trans: [6th Psalm: Praise God above]
 • 3

  Composer: Kastalsky, Work: Nyne otpushchaeshi Kastalsky, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 022229
  • Num: 2528c
  • Date: 4-11-11
  • Title: Nyne otpushchaeshi
  • Composer: Kastalsky
  • Note: [Now let Thy servant depart in peace]
 • 4

  Composer: Kastalsky, Work: Mnogoletstvovanie v sochelnikKastalsky, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 8-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222488
  • Num: 3026ae
  • Date: 8-5-11
  • Title: Mnogoletstvovanie v sochelnik
  • Composer: Kastalsky
  • Note: B 2457
 • 5

  Composer: Kastalsky, Work: Nyne otpushchaeshiKastalskyNow let Thy servant depart in peace, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222495
  • Num: 17470b
  • Date: 15-4-13
  • Title: Nyne otpushchaeshi
  • Composer: Kastalsky
  • Trans: Now let Thy servant depart in peace
  • Note: B 2461
 • 6

  Composer: Kastalsky, Work: Svete tikhiyKastalsky, Performer: MITROPOLICHIY KHOR V PARIZHE (RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR, PARIS), Date: 23-10-31

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MITROPOLICHIY KHOR V PARIZHE (RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR, PARIS)
  • Conductor: N P AFONSKY
  • CatNum: 30-8229
  • Num: 0W702-1▲
  • Date: 23-10-31
  • Title: Svete tikhiy
  • Composer: Kastalsky
  • Note: EK 132 nc Thou soft light