• 1

  Composer: Robert Katscher, Work: SaxophonRobert Katscher, Performer: JACQUES ROTTER, Date: 23-1-26

  Catalogue: Kelly

  • Performer: JACQUES ROTTER
  • Head: o
  • Num: BJ 146-1
  • Date: 23-1-26
  • Title: Saxophon
  • Composer: Robert Katscher
 • 2

  Composer: Robert Katscher, Work: SaxophonRobert Katscher, Performer: JACQUES ROTTER, Date: 23-1-26

  Catalogue: Kelly

  • Performer: JACQUES ROTTER
  • Head: o
  • Num: BJ 146-2
  • Date: 23-1-26
  • Title: Saxophon
  • Composer: Robert Katscher
  • Note: 942844' AM388
 • 3

  Composer: Robert Katscher, Work: Schwarz ist dein AugeRobert Katscher, Performer: JACQUES ROTTER, Date: 23-1-26

  Catalogue: Kelly

  • Performer: JACQUES ROTTER
  • Head: o
  • Num: BJ 147-1
  • Date: 23-1-26
  • Title: Schwarz ist dein Auge
  • Composer: Robert Katscher
 • 4

  Composer: Robert Katscher, Work: Schwarz ist dein AugeRobert Katscher, Performer: JACQUES ROTTER, Date: 23-1-26

  Catalogue: Kelly

  • Performer: JACQUES ROTTER
  • Head: o
  • Num: BJ 147-2
  • Date: 23-1-26
  • Title: Schwarz ist dein Auge
  • Composer: Robert Katscher
  • Note: 942845' AM389