• 1

  Composer: Kazhevarov, Work: Tishina, romans Kazhevarov, Performer: D A SMIRNOV, Date: 9-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A SMIRNOV
  • Head: o
  • CatNum: 022220
  • Num: 2477c
  • Date: 9-10-11
  • Title: Tishina, romans
  • Composer: Kazhevarov
  • Note: [Tranquillity, Romance]
 • 2

  Composer: Kazhevarov, Work: Tishina, romans Kazhevarov, Performer: D A SMIRNOV, Date: 20-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A SMIRNOV
  • Head: o
  • CatNum: 022241
  • Num: 2546c
  • Date: 20-11-11
  • Title: Tishina, romans
  • Composer: Kazhevarov
  • Note: [Tranquility, with piano]