• 1

  Composer: Gottfried Keller, Work: Der Hungerkürassier Gottfried Keller, Date: 2- 7-28

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 8-41031
  • Num: BL4328-2▲
  • Date: 2- 7-28
  • Title: Der Hungerkürassier
  • Composer: Gottfried Keller
  • Note: AM1889 EG1036
 • 2

  Composer: Gottfried Keller, Work: Der Hunger-KürassierGottfried Keller, Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, Date: 2-7-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH
  • Num: BL 4328-1
  • Date: 2-7-28
  • Title: Der Hunger-Kürassier
  • Composer: Gottfried Keller
 • 3

  Composer: Gottfried Keller, Work: Der Hunger-KürassierGottfried Keller, Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, Date: 2-7-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH
  • Num: BL 4328-2
  • Date: 2-7-28
  • Title: Der Hunger-Kürassier
  • Composer: Gottfried Keller
  • Note: 8-41031 AM1889 EG1036