• 1

  Composer: Kisfaludy K, Work: A bánkodó férj Kisfaludy K, Performer: SZIRMAL IMRE, Date: -6-99

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SZIRMAL IMRE
  • Venue: Budapest
  • CatNum: 71129
  • Num: 2510
  • Date: -6-99
  • Title: A bánkodó férj
  • Composer: Kisfaludy K
  • Note: The woeful husband