• 1

  Composer: Koerber, Work: Muatter, i bin verliabt Koerber, Date: - -02

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: MAX JAUNER, BÄCKEN-SCHACKL, D'GRINZINGER-QUARTETT
  • Venue: Vienna
  • CatNum: 44182
  • Num: 1100x
  • Date: - -02
  • Title: Muatter, i bin verliabt
  • Composer: Koerber
 • 2

  Composer: Koerber, Work: Muatter, i’ bin verliabt, Jodler Koerber, Performer: MAX JAUNER, D’GRINZINGER STREICHQUARTETT, Date: -02

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MAX JAUNER, D’GRINZINGER STREICHQUARTETT
  • CatNum: 42782
  • Num: 2541 B
  • Date: -02
  • Title: Muatter, i’ bin verliabt, Jodler
  • Composer: Koerber
 • 3

  Composer: Koerber, Work: Muatter, i bin verliabt Koerber, Performer: MAX JAUNER, BACKEN-SHACKL, D���GRINZINGER STREICH-QUARTETT, Date: -02

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MAX JAUNER, BACKEN-SHACKL, D���GRINZINGER STREICH-QUARTETT
  • CatNum: 44182
  • Num: 1100h
  • Date: -02
  • Title: Muatter, i bin verliabt
  • Composer: Koerber