• 1

  Composer: Kotzipinski, Work: Okh, ya neshchastniy Kotzipinski, Performer: M F SHVETZ, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M F SHVETZ
  • Venue: Poltava (Ukraine), Russia
  • CatNum: 2-22942
  • Num: 4324h
  • Date: -4-06
  • Title: Okh, ya neshchastniy
  • Composer: Kotzipinski
  • Note: X-2-62108 [Oh, I am the unlucky one] [Ukrainian]
 • 2

  Composer: Kotzipinski, Work: Okh, ya neshchastniyKotzipinski, Performer: MARCELI EILE-SOWILSKI, Date: -06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MARCELI EILE-SOWILSKI
  • Venue: Polish
  • CatNum: 3-22582
  • Num: 9965u
  • Date: -06
  • Title: Okh, ya neshchastniy
  • Composer: Kotzipinski
  • Note: Oh, I am the unlucky one
 • 3

  Composer: Kotzipinski, Work: Gandzya tzyatzya molodichkaKotzipinski, Performer: A G IVANENKO-KNISH, Date: 30-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A G IVANENKO-KNISH
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 2-23781
  • Num: 4856ae
  • Date: 30-8-13
  • Title: Gandzya tzyatzya molodichka
  • Composer: Kotzipinski
  • Note: P 280