• 1

  Composer: KRESMER, Work: Wir treten zum Beten, Performer: Melichar, Alois, Date: 1929-09-29

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 27147
  • Date: 1929-09-29
  • Label: Polydor
  • Composer: KRESMER
  • Title: Wir treten zum Beten
  • Num: be 553 be V
  • Conductor: Melichar, Alois
  • Additional_x0020_Dates_x0020__x002F__x0020_Notes: 1929 September 29r