• 1

  Composer: Hasselmann Arr Krüger, Work: Conzert Polka Hasselmann arr Krüger, Date: 21-12-12

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: ALFRED MATTHES
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 525035
  • Num: 14809L
  • Date: 21-12-12
  • Title: Conzert Polka
  • Composer: Hasselmann arr Krüger
  • Note: 17370