• 1

  Composer: Kyune, Work: S novorozhdennim, marshKyune, Performer: SOBSTVENNI ORKESTR FABRIKI

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: SOBSTVENNI ORKESTR FABRIKI
  • CatNum: 829
  • Title: S novorozhdennim, marsh
  • Composer: Kyune
  • Note: G