• 1

  Composer: J Mottl Arr Sláva Mach, Work: Švestková alejJ Mottl arr Sláva Mach, Performer: BENEŠOVA DECHOVÁ HUDBA, Refrain LUDVA SCHMIDT, Date: 8-11-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: BENEŠOVA DECHOVÁ HUDBA, Refrain LUDVA SCHMIDT
  • Num: BL 6697-1
  • Date: 8-11-30
  • Title: Švestková alej
  • Composer: J Mottl arr Sláva Mach
  • Note: 70-1721 AM3278