• 1

  Composer: T Maier, Work: O Schweizerland, o SchweizerüplT Maier, Performer: SOLOQUARTETT, Zürich, Date: 2-7-20

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SOLOQUARTETT, Zürich
  • Num: 21499u
  • Date: 2-7-20
  • Title: O Schweizerland, o Schweizerüpl
  • Composer: T Maier