• 1

  Composer: Malchnitz, Work: Veselaya maslenitza (Galan veselya)Malchnitz[Merry Shrovetide], Performer: SIMFONICHESKIY ORKESTR, Date: 14-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SIMFONICHESKIY ORKESTR
  • Conductor: G I VARLIKH
  • CatNum: 2-20736
  • Num: 18199
  • Date: 14-11-13
  • Title: Veselaya maslenitza (Galan veselya)
  • Composer: Malchnitz
  • Trans: [Merry Shrovetide]
  • Note: P321
 • 2

  Composer: Malchnitz, Work: Galan veselaya, Galop [Veselaya maslenitza]MalchnitzMarry Shrovetide, Galop, Performer: ORKESTR GRAMMOFON, Date: 14-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR GRAMMOFON
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-20736
  • Num: 18199b
  • Date: 14-11-13
  • Title: Galan veselaya, Galop [Veselaya maslenitza]
  • Composer: Malchnitz
  • Trans: Marry Shrovetide, Galop
  • Note: P 321