• 1

  Composer: MEYERBEER, Giacomo (1791-1864), Work: FACKELTANZE (Torch Dances) Orig. Band, Performer: Berlin State Op.—Blech G.EH 348

  Catalogue: Werm

  • Other Data: Berlin State Op.—Blech G.EH 348
  • Page: 376
  • Volume: The World’s Encyclopædia of Recorded Music
 • 2

  Composer: MEYERBEER, Giacomo (1791-1864), Work: OPERAS, Performer: E. Conley (Ital)# D.LM 4534(Bellini, Donizetti, Ponchielli) (# Lon.LPS 280)

  Catalogue: Werm

  • Other Data: E. Conley (Ital)# D.LM 4534(Bellini, Donizetti, Ponchielli) (# Lon.LPS 280)
  • Page: 800
  • Volume: The World’s Encyclopædia of Recorded Music
 • 3

  Composer: MEYERBEER, Giacomo (1791-1864), Work: OPERAS, Performer: H F. Litvinne (S), H. Lazaro (T), G. Dubois (T), R. Blanchart (B), G. de Luca (B), E. Badini (Bs), R. Stracciari (B), A. Talexis (S) (Fr &Ital) (2ss) # Ete.O-485*

  Catalogue: Werm

  • Other Data: H F. Litvinne (S), H. Lazaro (T), G. Dubois (T), R. Blanchart (B), G. de Luca (B), E. Badini (Bs), R. Stracciari (B), A. Talexis (S) (Fr &Ital) (2ss) # Ete.O-485*
  • Page: 135
  • Volume: WERM - Second Supplement
 • 4

  Composer: MEYERBEER, Giacomo (1791-1864), Work: OPERAS, Performer: Paris Opéra—Sebastian # Nix.ULP 9141(below; Huguenots, Pardon de Ploermel, Prophète) (# FUra. 7003; Ura. 7141; MTW. 509)

  Catalogue: Werm

  • Other Data: Paris Opéra—Sebastian # Nix.ULP 9141(below; Huguenots, Pardon de Ploermel, Prophète) (# FUra. 7003; Ura. 7141; MTW. 509)
  • Page: 286
  • Volume: WERM - Third Supplement