• 1

  Composer: Michel Emer/M Daia/Al Bilciurescu, Work: De când ai plecat, slowfoxMichel Emer/M Daia/Al Bilciurescu, Date: -33

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: PIU MIRONESCU (o)
  • CatNum: 160-662
  • Num: 0WX572-1
  • Date: -33
  • Title: De când ai plecat, slowfox
  • Composer: Michel Emer/M Daia/Al Bilciurescu