• 1

  Composer: Agnes Miegel, Work: Die Nibelungen Agnes Miegel, Date: 5- 7-28

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 8-41059
  • Num: BL4384-2▲
  • Date: 5- 7-28
  • Title: Die Nibelungen
  • Composer: Agnes Miegel
  • Note: , mit Ensemble AM1861 EG1050
 • 2

  Composer: Agnes Miegel, Work: Die NibelungenAgnes Miegel, Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, ENSEMBLE, Date: 5-7-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, ENSEMBLE
  • Num: BL 4384-1
  • Date: 5-7-28
  • Title: Die Nibelungen
  • Composer: Agnes Miegel
 • 3

  Composer: Agnes Miegel, Work: Die NibelungenAgnes Miegel, Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, ENSEMBLE, Date: 5-7-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Dr WOLFGANG HOFFMANN-HARNISCH, ENSEMBLE
  • Num: BL 4384-2
  • Date: 5-7-28
  • Title: Die Nibelungen
  • Composer: Agnes Miegel
  • Note: 8-41059 AM1861 EG1050