• 1

  Composer: Mma Mpa Muku, Work: Mma Hpa mukuMma mpa muku, Performer: JOHN H S AHUMA, Date: 23-5-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: JOHN H S AHUMA
  • Venue: B Studio, Hayes
  • Num: Yy 13396-1
  • Date: 23-5-28
  • Title: Mma Hpa muku
  • Composer: Mma mpa muku
  • Note: X-5-42584 EZ229