• 1

  Composer: Monckton-Talbot, Work: The Mousmé: My Samisen Monckton-Talbot, Performer: FLORENCE SMITHSON, Date: 25-9-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: FLORENCE SMITHSON
  • Head: (orchestra)
  • Venue: London, England
  • CatNum: 03254
  • Num: z 5507f
  • Date: 25-9-11
  • Title: The Mousmé: My Samisen
  • Composer: Monckton-Talbot
  • Note: C531
 • 2

  Composer: Monckton-Talbot, Work: The Mousmé: Little flower of Japan Monckton-Talbot, Performer: FLORENCE SMITHSON, HARRY WELCHMAN, Date: 25-9-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: FLORENCE SMITHSON, HARRY WELCHMAN
  • Head: (orchestra)
  • Venue: London, England
  • Num: 5508f
  • Date: 25-9-11
  • Title: The Mousmé: Little flower of Japan
  • Composer: Monckton-Talbot
 • 3

  Composer: Monckton-Talbot, Work: The Mousmé: The corner of my eye Monckton-Talbot, Performer: GEORGE HESTOR, Date: 25-9-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: GEORGE HESTOR
  • Head: (orchestra)
  • Venue: London, England
  • CatNum: 02353
  • Num: z 5509f
  • Date: 25-9-11
  • Title: The Mousmé: The corner of my eye
  • Composer: Monckton-Talbot