• 1

  Composer: N Nerkrasov/S Gilev, Work: Molitva russkaya narodna - Gospod, poshli dobro naroduN Nerkrasov/S Gilev[Russian folk prayer], Performer: KHOR ZONOFON, Date: 14-2-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR ZONOFON
  • Head: (Proizvedeniya posvyashch pamyati 19 febralya 1861-g – Osvobozhdenie krestyan)
  • CatNum: X-3-64605
  • Num: 15376
  • Date: 14-2-11
  • Title: Molitva russkaya narodna - Gospod, poshli dobro narodu
  • Composer: N Nerkrasov/S Gilev
  • Trans: [Russian folk prayer]