• 1

  Composer: Nishchensky, Work: Zakuvala tay siva zozulya Nishchensky, solo D REUTOV, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24645
  • Num: 4335h
  • Date: -4-06
  • Title: Zakuvala tay siva zozulya
  • Composer: Nishchensky
  • Title: , solo D REUTOV
  • Note: X-2-64621 [Ukrainian]
 • 2

  Composer: Nishchensky, Work: Khor iz pesi Nevolnik Revut, stognut Nishchensky 5-24518 X-2-64635 224534 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24501
  • Num: 4341h
  • Date: -4-06
  • Title: Khor iz pesi Nevolnik Revut, stognut
  • Composer: Nishchensky
  • Title: 5-24518 X-2-64635 224534 [Ukrainian]
 • 3

  Composer: Nishchensky, Work: Vechernitzy: Viyut vitri, shey buine senky Nishchensky 5-24509 X-2-64617 224521 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24640
  • Num: 4352h
  • Date: -4-06
  • Title: Vechernitzy: Viyut vitri, shey buine senky
  • Composer: Nishchensky
  • Title: 5-24509 X-2-64617 224521 [Ukrainian]