• 1

  Composer: V Orlov, Work: Polyanka, Plyasovaya, Kazatzkaya pesnyaV Orlov[The glade, Plyasovaya, Cossack song], Performer: KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 10-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: X-3-64546
  • Num: 14241
  • Date: 10-2-10
  • Title: Polyanka, Plyasovaya, Kazatzkaya pesnya
  • Composer: V Orlov
  • Trans: [The glade, Plyasovaya, Cossack song]